فایل مجموعه کامل مطالعه بازارهدف در مجموع با ۳۲۳ صفحه به صورت جامع و کامل با فرمتppt وpdf آماده شده است. این محصول دارای ۲ فایل بوده که به بررسی موضوعات زیر پرداخته شده است؛

۱-کتاب  مطالعه بازارکشورهای هدف: رمزموفقیت مدیران هوشمنددر صادرات کالاها و خدمات با ۲۱۸ صفحه ورد  pdf

۲- پاورپوینت مطالعه بازار هدف  با ۱۰۵ اسلاید تخصصی  ppt

 

 

پیش گفتار

مدیران امروزی و صاحبان کسب وکارها به این نکته ظریف پی برده اند که رازموفقیت کسب و کارهای آنان در شناخت بازارهای هدف و درموضوع صادرات نیز بازارهدف کشورهامدنظرآنان می باشدزیرا که «یکی از روش های افزایش صادرات، شناخت بازارهای هدف است به همین جهت تحقیقات حرفه ای توسط دولت و بخش خصوصی در بازارهای صادراتی امر مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن رد شد.»

تحقیقات کوتاه و گذارا از وضعیت بازارهای کشورهای ۱۵ گانه همسایه جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد که سالانه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار کالا وارد می نمایند، با توجه به موقعیت این کشورها، می توان ادعا نمود که بخش زیادی از این واردات، در حوزه محصولات غیر نفتی است.همچنین با توجه به آمار منتشر شده توسط دولت در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، صادرات به کشورهای همسایه به رقم ۱۸ میلیارد دلار نزدیک شده که در مقایسه با سال های گذشته، پیشرفت مناسبی محسوب می شود. به بیان دیگر، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه خود ۱٫۴ درصد است.

تحلیل واردات کشورهای همسایه ما نشان می دهد، همچنان فرصت های گرانقدری در این کشورها مهیا است، ولیکن ما نتوانسته ایم دسترسی مناسبی به این فرصت ها داشته باشیم، فرصت واردات محصولات کشاورزی (میوه و سبزی) در روسیه، واردات مصالح ساختمانی در قزاقستان، روسیه، عراق و افغانستان، واردات تجهیزات برق، نفت و گاز در ترکمنستان، مواد شیمیایی در ترکیه و پاکستان همگی نشان از ظرفیت قابل توجه صادرات به این کشورها است. موفقیت کشورهای رقیب از جمله ترکیه در صادرات به کشورهای همسایه همراه با اقداماتی است که با در نظر گرفتن این اقدامات، با توجه به شرایط سیاسی و رابط  دو جانبه ایران با بسیاری از کشورهای همسایه و نیز توجه به مزایای رقابتی ایران، می توان آینده ای روشن برای صادرات ایران به بازارهای هدف تصور نمود.

اولین قدم، در حوزه توسعه صادرات به کشورهای هدف، تحقیقات بازار و شناسایی بازیگران اصلی در این بازارها است، هرچند تحقیقات بازار در مرحله اول، هزینه هایی را برای دولت و یا تولید کنندگان و یا صادر کنندگان به همراه دارد، ولیکن باید توجه داشت که این سرمایه گذاری اولین قدم در راه نیل به اهداف محسوب می شود. عدم پرداختن به موضوع تحقیقات حرفه ای در بازارهای هدف، حقیقتا پرتاب تیر در تاریکی محسوب می شود و نتیجه آن عدم حضور پایدار در بازارهای هدف است.کاهش ها و یا افزایش سهم بازار در صادرات یکی از نتایج مستقیم عدم پرداختن به تحقیقات حرفه ای در بازارهای صادراتی محسوب می شود. به همین جهت باید گروههای در کشور به صورت تخصصی به تحقیقات در مورد ظرفیت های صادراتی کشورهای همسایه و سایر همپیمانانان ایران بپردازند.

با این رویکرد می توان امیدوار بود که مدیران وصاحبان کسب و کارهای کشوربا شناخت ذائقه مشتریان داخلی و بین المللی،بتوانند گام موثر در پیشرفت کشور و ملت ایران عزیز بردارند.

آن روز خیلی زود فراخواهدرسید.

 

فهرست

مفهوم وتعریف صادرات………………………………………………………………………………………………………………………۶

۵سئوال اساسی برای تشخیص بازارهدف ……………………………………………………………………………………………….۱۱

تحقیقات بازارنیازجدی بازارامروز…………………………………………………………………………………………………………….۱۵

تورم وتاثیرآن برصادرات وواردات…………………………………………………………………………………………………………….۲۸

چرابه شرکت های مدیریت صادرات نیازمندیم…………………………………………………………………………………………….۳۱

چگونه بازارهدف صادرات را تعیین کنیم………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

تدوین نظام بازاریابی دربازارهای هدف صادراتی…………………………………………………………………………………………..۳۸

صادرات و تجارت آزاد………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

امتیازات شناسایی بازارهدف درصادرات…………………………………………………………………………………………………..۴۴

عدم شناخت بازارهای هدف ومشکلات صادرات خدمات فنی ومهندسی……………………………………………………………….۶۴

نقشه ۱۴۰۰صادرات ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

چالش های هدف گذاری های جدیدصادراتی کشور………………………………………………………………………………………۷۰

آموزش مراحل وقواعدصادراتی ایران……………………………………………………………………………………………………….۷۲

مقاله؛عوامل موثربرانتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران……………………………………………………………………..۷۵

جایگاه صنعت فرش دراقتصادوگره های صادرات قالی…………………………………………………………………………………….۷۸

اهمیت شناخت فعالان اقتصادی کشورهای هدف صادراتی……………………………………………………………………………..۹۰

تعریف وتعیین بازارهدف……………………………………………………………………………………………………………………۹۳

نقش تحقیقات استراتژیک بازاردرتوسعه صادرات…………………………………………………………………………………………۹۵

دستاوردهای تحقیقات استراتژِیک بازار…………………………………………………………………………………………………..۹۷

بررسی مزیت نسبی ساختاربازارواولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی……………………………………………….۱۰۰

چگونه بازارهدف صادرات را تعیین کنیم…………………………………………………………………………………………………۱۰۴

استراتژی ورودبه بازارمالزی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

نکات صادرات به عراق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

چشم اندازصادرات ایران به عراق………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

معرفی پرطرفدارترین کالاهای ایرانی دربازارترکیه……………………………………………………………………………………..۱۱۹

گزارش بررسی بازار روسیه وچالش های صادرات باتاکیدبرمحصولات کشاورزی وصنایع غذایی…………………………………….۱۲۱

سهم ایران ازبازارروسیه وجایگاه محصولات کشاورزی وموادغذایی…………………………………………………………………..۱۲۴

چالش های ورودبه بازار روسیه………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

مدل ترکیه ومالزی درحمایت از صادرات………………………………………………………………………………………………۱۳۲

چرااستراتژی تبلیغات وبازاریابی صادراتی فیلیپین باسایرکشورهای جنوب شرق آسیامتفاوت است……………………………….۱۳۵

بررسی نحوه تثبیت جایگاه ژاپن دربازاریابی وسایل پزشکی برزیل…………………………………………………………………..۱۳۸

برندسازی وبسته بندی؛حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی…………………………………………………………………۱۴۰

بهترین روش ورودشرکتهای ایرانی به بازارویتنام……………………………………………………………………………………..۱۴۲

تجارت با اندونزی درچه بخش هایی سودآوراست……………………………………………………………………………………۱۴۴

چگونه باصرف کمترین وقت و هزینه،درسایرکشورهاشریک تجاری پیدا کنیم………………………………………………………..۱۴۹

صادرات به ترکیه درحوزه خشکبار ایران………………………………………………………………………………………………۱۵۰

مطالعه بازارارمنستان؛نکات کلیدی بازاریابی وصادرات……………………………………………………………………………….۱۵۳

بازشدن دروازه کشورهای شمالی ویک بازار۱۸۴میلونی……………………………………………………………………………۱۶۲

مراحل صادرات کالاازصفرتاصد……………………………………………………………………………………………………….۱۷۴

تحلیلی برنفوذتجارت ایران درکشورهای جنوب غربی آسیا………………………………………………………………………….۱۸۴

راهنمای صادرات به کشورامارات……………………………………………………………………………………………………۱۸۸

پاکستان،بازاری باظرفیت کم نظیربرای تولیدات ایرانی……………………………………………………………………………..۱۹۳

واردات وصادرات استرالیا…………………………………………………………………………………………………………..۲۰۵

نقش حمل ونقل ولجستیک درتجارت خارجی…………………………………………………………………………………….۲۰۷

هاب لجستیکی،حلقه گم شده توسعه تجارت خارجی………………………………………………………………………….۲۱۱

نقش پررنگمحصولات کشاورزی درصادرات غیرنفتی،صادرات ۳۱میلیارد ریالی خاویار……………………………………………۲۱۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

 

فهرست پاویوینت مطالعه بازارهدف

­-چگونه بازار هدف صادرات را تعیین کنیم؟

-اهمیت انتخاب بازار هدف

-اهمیت تعیین بازار هدف برای صادرات

اهمیت تعیین بازارهدف از منظر شناسایی فرصت ها

دسته بندی تحقیقات بازار

مراحل انجام تحقیقات بازارهدف

ساماندهی و طبقه‌بندی اطلاعات

تجزیه و تحلیل

تحقیقات بازارشرکت های نوپا

بازار هدف

انتخاب شاخص های مناسب برای ارزیابی بازارها

الزامات انتخاب بازارهدف

معیارهای انتخاب بازار هدف

اندازه بازار

رشد بالقوه مورد انتظار بازار (استعداد بازار)

موقعیت رقابت

سازگاری با اهداف و منابع سازمانی

تناسب محصول

شباهت بازار

پیش بینی فروش بالقوه

هدف‌گذاری در بازار

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول

فاکتورهای قابل‌استفاده در تحلیل بازار

شدت نیاز و ضرورت محصول از نگاه بازار (Urgency)

اندازه‌ی بازار یا Market size

جاده صادرات چیست؟

گام های جاده صادرات

ارزیابی و مدیریت صادرات

مطالعه بازار صادرات وانتخاب بازار هدف

هدف نهایی شرکت ها در بخش صادرات

مطالعه رقابت پذیری کالا و خدمات

طراحی ساختار بازارهای جهانی

تحقیقات بازار

انتخاب بازارهدف برای صادرات

تعیین بازار هدف

روش های ورود به بازارهای خارجی

عوامل صادرات مستقیم

روش های صادرات کالا

اعزام هئیت تجاری به بازار های هدف

۳۰ کشور بازار هدف گردشگری ایران  

کشورهای دارای اولویت بازارهدف گردشگری ایران

مطالعات بازارهای صادراتی

بررسی و تحلیل بازار اروپای شرقی با محوریت کشور اوکراین

مطالعه کلی کشور ارمنستان با نگاهی بر حوزه دارو و سلامت